Samenwerkingspartners

Met wie werken we samen?

We hebben convenanten met Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Meander. Om goede doorstroming te bevorderen werken we nauw samen met diverse (thuis)zorgorganisaties.

Norschoten neemt deel aan veel verschillende inhoudelijke netwerken en overleggen.

Vanuit Norschoten leveren we behandeling/behandelaren aan externe partijen: