Financiën

Hoe staan we er voor?

Norschoten is financieel gezond. Het positief resultaat over 2020 bedroeg € 320.987.
De extra middelen van Waardigheid en Trots zijn met ingang van dit jaar opgenomen in het reguliere budget. Projecten die zijn opgestart met de extra middelen zijn daarmee geborgd in Norschoten. Voor verschillende cliënten wordt (financiële) meerzorg aangevraagd, zodat tegemoet gekomen kan worden aan individuele zorg- en begeleidingsvragen. Dit zal ook in 2021 nog volop de aandacht vragen.

In onderstaand overzicht geven wij een totaalbeeld van de financiële positie van Zorgorganisatie Norschoten. De signalering is weergegeven in respectievelijk groen, oranje en rood. Daarnaast merken we op dat, als gevolg van de extra kwaliteitsmiddelen, in 2020 het aantal handen aan het bed (in loondienst – niveau 1-6, behandelaren en overige zorgmedewerkers) is gestegen met 14,16 fte (in totaal ten opzichte van 2018 met 38,88 fte).

Voor de verdere cijfers en een analyse van het genormaliseerde resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening 2020.

Tevens wordt betreffende het coronavirus en de invloed op het financiële resultaat verwezen naar de bijlage coronacompensatie bij de jaarrekening 2020 (waarin tevens een bestuursreflectie is opgenomen).