Financiën – kwaliteitsverslag 2022

Zorgorganisatie Norschoten voldoet aan de financiële kaders van het waarborgfonds voor de zorgsector, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, banken, subsidiënten en overige financiers. De verslaglegging is op orde. Norschoten is financieel gezond. Het resultaat over 2022 bedraagt € 643.673 negatief als gevolg van een hoog ziekteverzuim en hoge vervangkosten als gevolg van de arbeidskrapte. De ratio personele kosten versus opbrengsten is 74,6% (69,5% in 2021).

De jaarverantwoording 2022, met daarin de jaarrekening en het bestuursverslag, kunt u hier downloaden. U vindt daarin ook het ‘reglement kostenvergoedingen en aannemen geschenken’ voor de raad van bestuur.