Inleiding kwaliteitsverslag 2022

2022: een jaar dat bol stond van crisissituaties: op wereldniveau, het klimaat, in Europa, de oorlog in de Oekraïne, in Nederland, de stikstofcrisis, het woningtekort en de inflatie. En voor wat betreft de zorg: het integrale zorgakkoord, waarin is vastgelegd dat er geen uitbreiding van verpleeghuisplaatsen komt, geen uitbreiding van zorgpersoneel en waarin diverse kwaliteitseisen zijn losgelaten. In Norschoten: ondanks goede voorbereidingen op de demografische ontwikkeling en de vergrijzing hebben we niet kunnen voorkomen dat we op een aantal locaties kampten met een stevig personeelstekort. 

Dit jaar waren er diverse wisselingen bij het middenmanagement en in de directie. Dat geeft altijd beweging in een organisatie, een goede kant op. Voortvarend is vanaf de zomer ingezet op verbetering van de roosters en daarmee de inzet van medewerkers. Talrijke acties op het gebied van boeien en binden van medewerkers zijn ingezet, een vernieuwde arbeidsmarktcampagne is gerealiseerd. Alles bij elkaar maakt dat we de kwaliteit van zorg voor onze cliënten op een goed niveau hebben kunnen houden. De cliënten waarderen de zorg met een 8,9 op Zorgkaart Nederland, daar zijn we trots op.

Helaas is het ziekteverzuim hoog gebleven. De coronacrisis heeft zijn tol geëist bij alle medewerkers in de zorg. Langdurig hebben de medewerkers onder hoge druk gewerkt, en dat is niet zomaar ‘klaar’. We zullen daar ook in het nieuwe jaar rekening mee moeten houden. Blijft staan dat de zorgmedewerkers allen veel lof verdienen, want het was wederom hard werken in 2022.

We weten ons te allen tijde gesterkt en gedragen door Gods liefde en kracht, en dat maakt dat we binnen Norschoten overtuigend ons werk kunnen doen, van Hart tot Hart.

2022 Voorbereiden op de toekomst

De basis blijft onze strategische koers. Hieraan hebben we in 2022 gestaag doorgewerkt. De ontwikkelingen in de ouderenzorg gaan razendsnel. De consequenties van de vergrijzing van de samenleving worden in toenemende mate zichtbaar. Norschoten bereidt zich hier goed op voor door nieuwe ontwikkelingen in te zetten in de zorg.  De pijlers: cliënt, medewerker, kwaliteit en financiën zijn de basis van onze resultaatgestuurde gebieden. De locatiemanagers zijn hiervoor integraal verantwoordelijk en worden daarin ondersteund door bedrijfs- en zorgondersteunende processen en systemen. De optimalisatie van dit samenspel draagt zorg voor de basis op orde. 

In de loop van 2022 hebben we onze succesbepalende factoren verder aangescherpt:

  1. cliënten ervaren optimale kwaliteit van leven en dienstverlening
  2. medewerkers ervaren mooi, betekenisvol werk en goede samenwerking
  3. kwaliteit, veiligheid en financiën geborgd o.b.v. waarden, principes en normen
  4. samen komen we verder in gezonde netwerken.

In dit kwaliteitsjaarverslag vertellen hoe we in 2022 op de vier pijlers gewerkt hebben aan deze succesbepalende factoren. De kwaliteitsverslagen van de woonzorglocaties vindt u vanaf hier. Het bestuursverslag en het verslag van de raad van toezicht zijn opgenomen in de jaarverantwoording 2022. Dat verslag vindt u hier.