Financiën

Norschoten: financieel gezond en voldoet aan externe kaders

Zorgorganisatie Norschoten voldoet aan de financiële kaders van het waarborgfonds voor de zorgsector, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, banken, subsidiënten en overige financiers. De verslaglegging is op orde. Actuele jaarverslagen kunt u inzien op de website van Norschoten.  Hier vindt u ook het ‘reglement kostenvergoedingen en aannemen geschenken’ voor de raad van bestuur.

Overzicht ZZP’s en VPT’s Zorgorganisatie Norschoten, Wlz-financiering , begroting 2022 (inclusief leegstandspercentage)