Samenwerken

Netwerk governance

Bij het hartveroverend en meer Rijnlands werken past ook een andere manier van samenwerken. In het belang van de cliënt maken we steeds de afweging: de juiste zorg, op het juiste moment,  door de juiste professional. Dat betekent dat we niet alles zelf doen, maar meer samenwerken en de verbinding aangaan in netwerken met andere organisaties en professionals. Want alleen samen komen we verder in de kwaliteit van zorg aan onze cliënten.

Met Ziekenhuis Gelderse Vallei en Ziekenhuis Meander Medisch Centrum hebben we convenanten. Om goede doorstroming te bevorderen werken we nauw samen met diverse (thuis)zorgorganisaties.

In Barneveld vormen we een lerend netwerk met Neboplus, Zorgroep Ena en Zorggroep Sirjon/Elim. In de regio Noord-West Veluwe doen we dat samen met Woonzorg Unie Veluwe.

Op bestuurlijk niveau participeren we in  de netwerken Ketenzorg Dementie, Palliatieve Zorg Gelderse Vallei, Geestelijke Verzorging, Palliatieve Zorg Eemland, Stuurgroep Vallei Vitaal, Christelijke Vereniging van Zorgaanbieder Reliëf en in het bestuurlijk overleg Gemeente Barneveld Zorg en Welzijnsinstellingen.

Gezondheidshuis Barneveld

Een mooi voorbeeld van een verdergaande netwerksamenwerking is het Gezondheidshuis Barneveld.  Dit biedt inwoners van Barneveld één loket voor al hun vragen rondom zorg, welzijn en ondersteuning. Deze bijzondere plek ontwikkelen wij samen met een aantal andere organisaties in Barneveld.  Het is een uniek netwerk van professionals uit de regio werkzaam op het gebeid van gezondheid, zorg en welzijn. Professionals werken intensief samen en zorgen dat behandelingen naadloos op elkaar aansluiten.

Hoewel het Gezondheidshuis er fysiek nog niet staat, krijgt de samenwerking tussen de verschillende gezondheidspartners steeds meer vorm. De start van de dialysehub is hierin een mooie stap.

Ziekenhuis Gelderse Vallei en Dianet hebben een dialysehub opgezet op de locatie Klaverweide van Norschoten. De dialysehub maakt het voor patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei mogelijk om in een meer huiselijke sfeer en dichter bij huis te dialyseren.